Kalender

Så kan vi endelig komme i gang med, at spille krolf igen.
Vi starter den 01.04.2021. ( skærtorsdag ). Desværre må vi i år starte uden vores obligatoriske morgenkaffe, da restriktionerne ikke tillader det. 
 
 

Der har den 25.10.2019 været afholdt generalforsamling i Tingstedet.

Der blev vedtaget vedtægtsændringer ( de nye vedtægter fremgår her på hjemmesiden under vedtægter) 
Alle valg til bestyrelsen var genvalg. vedrørende valg af revisorer, her blev Carl Jensen valgt for  2 år og Niels Hansen valgt for 1 år. Søren Esbensen blev revisorsuppleant.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og den nye sammensætning (som forøvrigt er uændret) fremgår af kontaktsiden her på hjemmesiden. 

 

 

 

 

.
 
 

Hvis nogen ønsker noget skrevet på hjemmesiden, kan jeg kontaktes via feedback rubrikken på kontaktsiden

 

Siden vil løbende blive opdateret, hvis noget nyt dukker op

 

Vi har nu egen facebookgruppe: Søndersø krolf