Kalender

 

Så er sæsonen slut for i 

Der har den 25.10.2019 været afholdt generalforsamling i Tingstedet.
Der blev vedtaget vedtægtsændringer ( de nye vedtægter fremgår her på hjemmesiden under vedtægter) 
Spilletidspunkter for næste sæson blev vedtaget: Mandag spilles der kl. 16.00 og torsdag spilles der kl. 10.00.
 
Alle valg til bestyrelsen var genvalg. vedrørende valg af revisorer, her blev Carl Jensen valgt for  2 år og Niels Hansen valgt for 1 år. Søren Esbensen blev revisorsuppleant.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og den nye sammensætning (som forøvrigt er uændret) fremgår af kontaktsiden her på hjemmesiden. 

Alle vore medlemmer ønskes en god vinter. Forventet opstart er den 09.04.2020

Tak for i år

 

 

.
 
 

Hvis nogen ønsker noget skrevet på hjemmesiden, kan jeg kontaktes via feedback rubrikken på kontaktsiden

 

Siden vil løbende blive opdateret, hvis noget nyt dukker op

 

Vi har nu egen facebookgruppe: Søndersø krolf