Kalender

 

Så er vi i gang igen.

Efter coronavirus er det helt rart at komme i gang igen. Vi har i år ikke noget samarbejde med Ejby og Flemløse, da vi ikke vidste hvornår vi kunne komme i gang.
Vi har i øjeblikket ikke planlagt det helt store, det kommer løbende.

På grund af corona, er det blevet besluttet, at vores generalforsamling i år bliver afholdt uden spisning eller anden form for servering. Der er ret strenge krav til afholdelse af møder. Vi må maximalt være 30 personer i lokalet.

 

 

Der har den 25.10.2019 været afholdt generalforsamling i Tingstedet.

Der blev vedtaget vedtægtsændringer ( de nye vedtægter fremgår her på hjemmesiden under vedtægter) 
Alle valg til bestyrelsen var genvalg. vedrørende valg af revisorer, her blev Carl Jensen valgt for  2 år og Niels Hansen valgt for 1 år. Søren Esbensen blev revisorsuppleant.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og den nye sammensætning (som forøvrigt er uændret) fremgår af kontaktsiden her på hjemmesiden. 

 

 

 

 

.
 
 

Hvis nogen ønsker noget skrevet på hjemmesiden, kan jeg kontaktes via feedback rubrikken på kontaktsiden

 

Siden vil løbende blive opdateret, hvis noget nyt dukker op

 

Vi har nu egen facebookgruppe: Søndersø krolf